Skip to content

LIES

Praktijk voor ondersteuning bij seksualiteitsvragen

Voor verwijzers

Ik help je graag bij vragen over de seksuele ontwikkeling van je cliënten. Vaak blijken jongeren niet de juiste seksuele voorlichting te hebben gehad. Ze leren van filmpjes op internet en vinden daar niet altijd de juiste informatie. Praten met ouders hierover is ook net voor iedereen mogelijk. Jongeren met een beperking hebben soms helemaal geen seksuele voorlichting gekregen omdat er gedacht werd dat er voor hen geen sprake zou zijn van intimiteit en seksualiteit. Ook voor jongeren die in een gezin opgroeien waarin de waarden en normen anders zijn dan die van henzelf kan de seksuele ontwikkeling verstoord raken.

praktijk-lies-IMG_7443

Thema’s

De thema’s die ik met cliënten bespreek zijn divers. Een aantal onderwerpen kunnen zijn:

  • Sexting, online daten
  • Basiskennis over hoe het lichaam werkt
  • Herkennen van wensen en grenzen bij jezelf en de ander
  • Seksueel geweld
  • Seksuele voorlichting, individueel of in een groep
  • Zwangerschap
  • Seksuele problemen; pijn bij de seks, te vroeg klaarkomen
  • Anticonceptie

En zo zijn er nog vele andere thema’s die kunnen spelen. Ook verzorg ik voorlichtingen en trainingen voor jongeren en hulpverleners. Voor meer informatie daarover kun je contact met me opnemen.

Seksuele voorlichting bij autisme vraagt soms om een speciale aanpak. Daarbij kan ik je helpen. Ik werk daarbij graag samen met de Autisme Academie.